WYSTAWA GOSPODARCZA 2017

WYSTAWA GOSPODARCZA 2017

W dniach 27 i 28 maja 2017 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław uczestniczyło w Wystawie Gospodarczej odbywającej się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu. W trakcie trwania Wystawy mieszkańcy Inowrocławia mogli...
WYSTAWA GOSPODARCZA 2017

Walne Zebranie Członków 12.06.2017

Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 12 czerwca 2017 r. na godz. 16:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które...
WYSTAWA GOSPODARCZA 2017

Spotkania z prawnikiem

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza mieszkańców Inowrocławia do udziału w spotkaniach doradczych z prawnikiem. Takiego typu wydarzenia będą organizowane cyklicznie w siedzibie Stowarzyszenia w pierwszy i trzeci...
WYSTAWA GOSPODARCZA 2017

Inowrocławska Wystawa Gospodarcza

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław w dniach 27- 28 maja 2017 r. już po raz drugi weźmie udział w Inowrocławskiej Wystawie Gospodarczej. W tym roku nasze stanowisko będzie usytuowane w holu Hali Widowiskowo – Sportowej –...