Ewaluacja wewnętrzna (warsztaty refleksyjne) wraz z opracowaniami:

Warsztat Refleksyjny za 2018 rok: Kliknij, aby zobaczyć więcej

Warsztat Refleksyjny za 2019 rok: Kliknij, aby zobaczyć więcej

Warsztat Refleksyjny za 2020 rok: Kliknij, aby zobaczyć więcej

Warsztat Refleksyjny za 2021 rok: Kliknij, aby zobaczyć więcej

Warsztat Refleksyjny za 2022 rok: Kliknij, aby zobaczyć więcej

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWEJ REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 I DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INOWROCŁAW – Pobierz

Opis sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu Inowrocławskiego oraz gminy Inowrocław- Pobierz

—————————————————————————————————————–

Ewaluacja zewnętrzna LSR Inowrocław na lata 2014-2020:

Raport z ewaluacji zewnętrznej LSR LGD Inowrocław na lata 2014-2020 POBIERZ

Materiały do pobrania:

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zbieranie Państwa opinii o wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Państwa opinie są dla nas cennym narzędziem i służą do oceny efektywności realizacji.

Wypełnioną ankietę prosimy składać w biurze LGD przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu lub na mail lgd@inowroclaw.pl

Ankieta Monitorująca

Ankieta monitorująca na potrzeby monitorowania postępu realizacji LSR

Podsumowanie realizacji LSR

Podsumowanie realizacji LSR 2020r.

Opis sytuacji społeczno-gospodarczej