Walne zebranie członków w dniu 27 maja 2021r.

Walne zebranie członków w dniu 27 maja 2021r.

Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 27 maja 2021 r. na godz. 16:30 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się...