Bezpłatne porady prawne w styczniu!

Bezpłatne porady prawne w styczniu!

W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Inowrocławiu indywidualnych porad udzielać będzie adw. Mateusz Bernat. Terminy: – 14 stycznia 2020 r. – godz. 16:00 – 18:00– 28 stycznia 2020 r. – godz. 16:00 – 18:00 Zapisy pod numerem telefonu...