Wyniki naboru 1/K/2020/Ino

Wyniki naboru 1/K/2020/Ino

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki naboru 1/K/2020/Ino, projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz protokół z posiedzenia Rady LGD Inowrocław.  Na posiedzeniu Rady LGD Inowrocław dokonano oceny i wyboru projektów rekomendowanych...
Wyniki naboru 1/K/2020/Ino

Walne Zebranie Członków w dniu 30.06.2020r.

Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r. na godz. 17:00 Walne Zebranie Członków...
Wyniki naboru 1/K/2020/Ino

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady I/2020

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Inowrocław Na podstawie § 11 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław zawiadamia o posiedzeniu nr I/2020 Rady LGD Inowrocław, które odbędzie się w dniu 22 czerwca...