W dniu 26.02.2024 r. w siedzibie LGD Inowrocław odbył się warsztat refleksyjny, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura, a także mieszkańcy Inowrocławia. Warsztat miał na celu analizę wdrażania, jego efektów i zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wypracowanie wniosków i rekomendacji w związku z realizacją zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.