GENERATOR WNIOSKÓW

PROJEKTY PILOTAŻOWE: 

Nabór 2022 rok

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/P1/2022/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

——————————————————————————————————————

PROJEKTY GRANTOWE: 

Nabór 2022 rok

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 1/G/2022/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 1/G/2021/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nabór 2021 rok

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 2/G/2021/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 3/G/2021/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nabór 2020 rok

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 3/G/2020/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 1/G/2020/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 4/G/2020/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nabór 2019 rok

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 1/G/2019/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 2/G/2019/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 3/G/2019/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 4/G/2019/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nabór 2018 rok

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 1/G/2018/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 2/G/2018/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 3/G/2018/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 4/G/2018/Ino [WYGENERUJ WNIOSEK]