ZAPRASZAMY do udziału w Warsztatach

ZAPRASZAMY do udziału w Warsztatach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza do udziału w Warsztatach aktywizacji społecznej osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (*poniżej opis grupy) mieszkające na terenie miasta Inowrocławia. Celem warsztatów jest...
ZAPRASZAMY do udziału w Warsztatach

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

W dniu 30 października br. braliśmy udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym organizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Omawiane były kwestie związane z wdrażaniem RLKS ze środków RPO WK-P...
ZAPRASZAMY do udziału w Warsztatach

Walne Zebranie Członków 13.11.2017

Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 13 listopada 2017 r. na godz. 16:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które...