Walne Zgromadzenie Członków LGD

Walne Zgromadzenie Członków LGD

Uwaga! Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 30 maja 2019 r. na godz. 17:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie...