WYSTAWA GOSPODARCZA 2018

WYSTAWA GOSPODARCZA 2018

W dniu 26 maja 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław uczestniczyło w Wystawie Gospodarczej odbywającej się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu. W trakcie trwania Wystawy mieszkańcy Inowrocławia mogli skorzystać...
Walne Zebranie Członków 29.05.2018

Walne Zebranie Członków 29.05.2018

Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 29 maja 2018 r. na godz. 16:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się...