Bezpłatne Porady Prawne w marcu

Bezpłatne Porady Prawne w marcu

W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Inowrocławiu indywidualnych porad udzielać będzie adw. Mateusz Bernat. Terminy: – 4 marca 2019 r. – godz. 16:00 – 18:00 – 18 marca 2019 r. – godz. 16:00 – 18:00 Zapisy...