Spotkanie informacyjno/warsztatowo/doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych miasta Inowrocław

ZAPRASZAMY do udziału w Warsztatach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza do udziału w Warsztatach aktywizacji społecznej osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (*poniżej opis grupy) mieszkające na terenie miasta Inowrocławia. Celem warsztatów jest...