Statut – o nas

Szanowni Państwo,
W październiku 2015 r. powstało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław. LGD to stowarzyszenie, które utworzyły organizacje pozarządowe, mieszkańcy, przedsiębiorcy i Miasto – to realne, międzysektorowe partnerstwo z udziałem każdego z sektorów. Miejskie LGD korzystać będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, by realizować użytecznie społeczne przedsięwzięcia projektowe, przygotowane przez mieszkańców i ich organizacje. By tę szansę dobrze wykorzystać, potrzebny jest wspólnie wypracowany plan – strategia rozwoju, którą przygotowywać będzie Lokalna Grupa Działania. Celem naszym jest opracowanie, wspólnie z mieszkańcami naszego Miasta, Lokalnej Strategii Rozwoju, która ma wyznaczyć nam kierunki działań na najbliższe kilka lat (do 2020 roku). Zadaniem naszym będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez: pobudzenie więzi społecznych, solidarności, usług wzajemnościowych, poprawy estetyki naszego otoczenia, podniesienie wiedzy nt. działalności gospodarczej, itd.

Zapraszamy do włączenia się w nasze działania i kontaktu z nami.

Materiały do pobrania: