Cele i przedsięwzięcia

Cele i przedsięwzięcia

Zachęcamy do zapoznania się  z proponowanymi celami i proponowanymi przedsięwzięciami w Lokalnej Strategii Rozwoju. Swoje uwagi również należy kierować mailowo na adres lgd@inowroclaw.pl do dnia 1.02.2016 lub osobiście na czwartym spotkaniu...

Przedłużony termin składania fiszek

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław przedłuża termin możliwości składania fiszek projektowych do dnia 31 stycznia. Każda osoba chcąca zgłosić swoje pomysły ma o tydzień więcej czasu do przesłania ich na maila lgd@inowroclaw.pl  ...
Warsztaty zespołu roboczego

Warsztaty zespołu roboczego

W dniach 20-23.01.2015 trwają warsztaty dla liderów poszczególnych obszarów tematycznych dotyczące Analizy SWOT oraz wyznaczania celów i wskaźników do Lokalnej Strategii Rozwoju.   Wielkim wsparciem jest dla nich pani Aleksandra Kalocińska...
Warsztaty zespołu roboczego

Analiza SWOT gotowa

Przedstawiamy państwu połączoną Analizę SWOT.  Powstała ona dzięki pracy dziesięciu liderów poszczególnych obszarów tematycznych i konsultacjach z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie,...
Warsztaty zespołu roboczego

Jesteśmy po 3 spotkaniu konsultacyjnym

Odbyło się trzecie już spotkanie konsultacyjne Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Tym razem poprowadzili je dla nas specjaliści z Fundacji Ekspert-Kujawy Rafał Wiankowski i Marcin Gomułka. Na spotkaniu uczestnicy zapoznali się...