Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 29 kwietnia 2024 r.  na godz. 16:30. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2023:

– omówienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2023:

– omówienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2023,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2023:

– omówienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2023,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały. 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław rok 2023:

– omówienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Inowrocław.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia lokalna Grupa Działania Inowrocław:

-) zgłaszanie kandydatów;

-) prezentacja kandydatów;

-) przeprowadzenie głosowania;

-) odczytanie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną;

-) podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na kadencję 2024-2028.

 1. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:

-) zgłaszanie kandydatów;

-) prezentacja kandydatów;

-) przeprowadzenie głosowania;

-) odczytanie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną;

-) podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na kadencję 2024-2028.

 1. Wybór Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:

-) zgłaszanie kandydatów;

-) prezentacja kandydatów;

-) przeprowadzenie głosowania;

-) odczytanie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną;

-) podjęcie uchwały o wyborze Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na kadencję 2024-2028.                        

 1. Wolne wnioski i informacje bieżące.
 2. Zamknięcie zebrania.

 

Prosimy o zgłaszanie do biura LGD kandydatur do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław najpóźniej do 7 dni przed WZC, czyli do dnia 22 kwietnia 2024 r.

Materiały stanowiące przedmiot obrad dostępne są w biurze LGD.