Wyniki naboru nr 1/K/2020/Ino

Wyniki naboru nr 1/K/2020/Ino

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa nr 47/1976/20 z 25 listopada 2020 w sprawie akceptacji listy w ramach Działania/Poddziałania 11.01.00 konkurs nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-382/20 przedstawiamy listę wybranych wniosków...