Odbyło się spotkanie dla potencjalnych beneficjentów – 17.11.2017

AKTUALIZACJA LSR

W związku z potrzebą aktualizacji, wynikającą ze zmiany przepisów prawa oraz innych czynników mających wpływ na realizację LSR,Stowarzyszenie ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju...

W dniu 13 listopada 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Inowrocław oraz posiedzenie Zarządu, podczas których uchwalono nowy skład Zarządu Stowarzyszenia: Prezes Zarządu – Karol Legumina, Wiceprezes Zarządu –...