Gratulacje!!!

Gratulacje!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania serdecznie gratuluje członkini naszego stowarzyszenia, Pani Wiesławie Paszkiewicz, w związku z wyróżnieniem „Lodołamacz Specjalny” honorującym integrację osób niepełnosprawnych i stwarzanie im szansy...
Gratulacje!!!

Uchwalono nowy Statut Stowarzyszenia

W dniu 19 września 2016 r. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław przyjęto jednogłośnie zmiany do Statutu wynikające z Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo...
Gratulacje!!!

Walne zebranie

Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 19 września 2016 r. na godz. 16:00Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które...