Walne Zebranie Członków LGD Inowrocław – 19.11.2019r.

Aktualizacja LSR

W związku z potrzebą aktualizacji LSR, wynikającą z zatwierdzonymi zapisami procedur wyboru i oceny projektów,  mających wpływ na realizację LSR, Stowarzyszenie ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnej...