Zarząd

Karol Legumina – Prezes Zarządu

Andrzej Dargacz – Wiceprezes Zarządu

Krystyna Miklas – Sekretarz Zarządu

Grzegorz Kaczmarek – Skarbnik Zarządu

Dorota Drobnik-Stefańska – Członek Zarządu