LGD Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza na spotkania konsultacyjne

Od 1 kwietnia 2022 r. realizujemy projekt „Innowacyjne projekty pilotażowe dla mieszkańców Inowrocławia – I edycja” W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dla mieszkańców oraz podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności.

Podczas spotkań i rozmów chcielibyśmy:
– rozpoznać potrzeby mieszkańców
– omówić możliwości wykorzystania lokalnego potencjału
– zaplanować innowacyjne działania na nowe projekty aktywizujące społeczność
– porozmawiać o dotychczasowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
– przedyskutować przedsięwzięcia pod kątem realizacji projektów pilotażowych w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2017.

Na spotkania zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy i osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności.

Wszystkie spotkania będą odbywały się na terenie miasta Inowrocławia.

Terminy spotkań:
1) 10.06.2022, godz. 09:00 – Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20
2) 26.08.2022, godz. 14:00 – Stowarzyszenie LGD Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15
3) 07.09.2022, godz. 09:00 – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Jacewska 118
4) 08.09.2022, godz. 15:00 – Stowarzyszenie LGD Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15
5) 12.09.2022, godz. 10:00 – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy FLANDRIA, ul. Andrzeja 15
6) 13.09.2022, godz. 10:00 – Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Św. Ducha 90
7) 15.09.2022, godz. 10:00 – DDP „Życzliwa Przystań”, ul. Wachowiaka 6
8) 19.09.2022, godz. 16:00 – Przystań Kajakowo-Żeglarska ZHR, ul. Poznańska 384
9) 27.09.2022, godz. 16:00 – Stowarzyszenie LGD Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15
10) 28.09.2022, godz. 10:00 – Stowarzyszenie LGD Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15

Uczestnikom zapewniamy materiały informacyjne oraz poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy.

Realizacja projektu: nr RPKP.11.01.00-04-0011/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.029.2022 o dofinansowanie Projektu „Innowacyjne projekty pilotażowe dla mieszkańców Inowrocławia – I edycja” z dnia 6 maja 2022 r.)