Szanowni Państwo!

Informujemy, iż osoby chętne i zainteresowane projektami w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej mogą kontaktować się w związku z rekrutacją bezpośrednio z beneficjentami. Poniżej przedstawiamy poszczególne przedsięwzięcia:

  1. Stowarzyszeniu „Małe Rzeczy”- „Aktywni społecznie i zawodowo na obszarze LGD Inowrocław”

Projekt adresowany jest dla kobiet, które mieszkają w Inowrocławiu oraz ukończyły 18 lat i są osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu (niezależnie od tego czy są zarejestrowane w PUP). W ramach projektu zaplanowano: utworzenie grupy samopomocy z animatorem, zorganizowanie terapii zajęciowej i zajęć aktywizacyjnych, przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych i komunikacyjnych. W ramach aktywizacji zawodowej zaplanowano warsztaty, kursy i szkolenia.

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL – „MOC JEST Z NAMI” oraz „ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY”.

Projekty skierowane są dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmujące wsparciem bezrobotnych poprzez konsultacje z doradcami zawodowymi, edukacyjnymi oraz pośrednikami pracy. W ramach przedsięwzięć planuje się tworzenie zawodowych wizerunków, a także pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

  1. PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata „KIEROWCA – zawód przyszłości!”. Projekt skierowany dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zakładający warsztaty psychologiczne, kompetencyjne, a także kursy prawa jazdy kategorii D.