W dniu 7 września 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław brało udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Szkolenie było skierowane dla pracowników Lokalnych Grup Działania w zakresie prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie na koszty bieżące i animację.