W dniu 17 listopada br. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław odbyło się kolejne spotkanie dla przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta Inowrocławia związane z planowanymi naborami wniosków określonych dla LSR w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie przeprowadził pan Grzegorz Grześkiewicz.

Spotkanie informacyjno/warsztatowo/doradcze dla potencjalnych beneficjentów odbyło się w ramach projektu: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

14 + 14 =

newsletter