Informacje bieżące

Wyniki naboru nr 1/P2/2023/Ino

Wyniki naboru nr 1/P2/2023/Ino

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław przedstawia wyniki naboru nr 1/P2/2023/Ino na realizację projektów pilotażowych w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO...

czytaj dalej
Wyniki naboru nr 1/P2/2023/Ino

Raport podsumowujący Projekty pilotażowe 1/P1/2022/Ino

Prezentujemy Państwu raport podsumowujący z przeprowadzonych projektów pilotażowych realizowanych w ramach naboru 1/P1/2022/Ino wraz z diagnozą problemów oraz analizą SWOT. Wnioski pomogą w przygotowaniu i/lub tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027....

czytaj dalej