KOMUNIKAT DO OGŁOSZENIA NR 1/G/2019/INO DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Aktualizacja LSR

W związku z potrzebą aktualizacji LSR, wynikającą z zatwierdzonymi zapisami procedur wyboru i oceny projektów,  mających wpływ na realizację LSR, Stowarzyszenie ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnej...