W dniu 29 kwietnia 2024 r.  o godz. 16:30, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.