12 grudnia w auli UMK w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie „Umów
o warunkach i sposobie realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2021-2027″ przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, które funkcjonuje od 2015 roku,
a którego członkiem-założycielem jest Miasto Inowrocław otrzymało blisko 7,5 mln złotych, z czego ponad 6 mln w okresie kolejnych sześciu lat zostanie rozdysponowane grantobiorcom na realizację projektów.


 Środki te będą mogły być przeznaczone m.in. na tworzenie klubów młodzieżowych i klubów seniora, na działania w zakresie równouprawnienia i niwelowania stereotypów związanych z płcią oraz na powstanie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) – informuje Karol Legumina, prezes zarządu LGD Inowrocław.

Szczegółowych informacji na temat planowanych przedsięwzięć udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław mieszczącego się przy ul Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.