Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 1/P2/2023/Ino

 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 17.07.2023 roku od godz. 8:00 do 28.07.2023 roku do godz. 14:00.

GENERATOR WNIOSKÓW: KLIKNIJ