Zapraszamy na otwarte spotkania.
Omawiamy potrzeby lokalnej społeczności. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław realizuje projekt: Innowacyjne projekty pilotażowe dla mieszkańców Inowrocławia – II edycja. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest pilotaż nowych projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujących działania na rzecz wyłonienia najciekawszych i najlepszych pomysłów związanych z rozwojem społecznym w Inowrocławiu w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem. Obecnie w ramach projektu realizujemy spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności. W trakcie spotkań omamiamy możliwe wykorzystanie lokalnego potencjału oraz zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska.

Zaplanowano cykl 10 spotkań. Odbyło się już 9 spotkań.

Terminy ostatniego spotkania:
1) 18.07.2023 r. godz. 10:00 – Stowarzyszenie LGD Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław.

W minionym tygodniu byliśmy między innymi w:

1) 04.07.2023 r.  – Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław;
2) 05.07.2023 r.  – Stowarzyszenie „Małe Rzeczy”, ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław;
3) 06.07.2023 r.  – DDP „Życzliwa Przystań”, ul. Łokietka 12, 88-100 Inowrocław;
4) 07.07.2023 r.  – Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław;