Celem projektu jest przetestowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych, w tym przypadku e-uzależnień (od użytkowanian internetu, gier komputerowych i telefonów komórkowych) na grupie 14 osób zamieszkujących obszar objęty LSR dla LGD Inowrocław. Projekt jest skierowany do nowej grupy – młodzieży zagrożonej uzależnieniami behawioralnymi lub z jego symptomami, niekorzystającej wcześniej ze wsparcia w ramach RLKS, jak również jest nowatorski pod kątem ukierunkowania na rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był uwzględniony w lokalnej strategii rozwoju tj. wczesnego diagnozowania i właściwej profilaktyki uzależnień behawioralnych angażującej odbiorców. 

LGD Inowrocław

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

14 + 3 =

newsletter