Celem projektu pilotażowego jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 14 mieszkańców objętych LSR w okresie od 01.12.2022r. do 31.03.2023r. Projekt zakłada integrację międzypokoleniową w praktyce poprzez nowatorskie działania skierowane na rozwiązanie kluczowego problemu grupy docelowej. Innowacyjny charakter projektu zakłada równoczesny udział dzieci i osób starszych w ramach zaplanowanych działań. Wymiana doświadczeń międzypokoleniowa odpowie w rezultacie na zidentyfikowane problemy wśród osób młodych jak i seniorów.

Projekt został skierowany bezpośrednio do mieszkańców obszaru objętego LSR Stowarzyszenia LGD Inowrocław na lata 2014-2020 i uczestnikami projektu pilotażowego są osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji EFS. Odbiorcami projektu będą seniorzy oraz młodzież z miasta Inowrocławia.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

10 + 1 =

newsletter