Celem projektu pilotażowego realizowanego na obszarze objętym LSR LGD Inowrocław jest włączenie niepełnosprawnej społeczności lokalnej (14 osób w wieku 60+) doświadczającej zaburzeń mowy, do aktywności językowej i społecznej, poprzez udział w warsztatach terapeutyczno-aktywizujących by przeciwdziałać wystąpieniu poczucia komunikacyjnego osamotnienia, braku sensu życia i własnej bezwartościowości w okresie do 31.03.2023r. Proj. jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem zwiększonego zapotrzebowania na usługi terapii mowy adresowanej dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Inowrocławia.

W ramach projektu odbywają się warsztaty teatralne z terapeutą zajęciowym, który pracuje z grupą podczas odgrywania scen nad deficytami językowymi. Prowadzone są także warsztaty z ruchu scenicznego i tańca, zajęcia z neurologopedą oraz  zajęcia logopedyczne. 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

5 + 5 =

newsletter