LGD Inowrocław

Wspólnie tworzymy, wdrażamy i zmieniamy przyszłość Inowrocławia

W ramach przygotowania nowej LSR dla Inowrocławia w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław otwieramy punkt konsultacji indywidulanych.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne do wspólnego wypracowania możliwie najlepszych rozwiązań dla rozwoju oddolnego naszego miasta.

Punkt konsultacji będzie czynny w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Konsultacje i wspólne działanie zapewnią udział lokalnej społeczności Inowrocławia na każdym etapie przygotowywania LSR na lata 2023–2027, pozwolą uzyskać opinie aktywnych mieszkańców i podmiotów jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany tak, aby wspólnie obrać kierunek do zmian.

 

Prosimy o do umawiania się na konsultacje pod numerem telefonu: 52 353 24 40 najpóźniej dzień przed chęcią odbycia konsultacji.