Od 1 grudnia 2022 roku Fundacja na rzecz dzieci z dysfunkcjami psychomotorycznymi oraz ich rodzin „Sensuo” realizuje projekt: „Klucz do rodzicielstwa”. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości rodziców oraz przyszłych rodziców z terenu miasta Inowrocławia w zakresie ich wpływu na rozwój emocjonalny dziecka.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:
1.Emocjonalne przygotowanie rodziców do porodu i rodzicielstwa
2.Przekazanie konkretnych wskazówek dot. radzenia sobie z dzieckiem i z samym sobą w pierwszych miesiącach po narodzinach. Na terenie LSR nie występują takiego rodzaju szkolenia czy warsztaty, które pomogłaby stawiać pierwsze kroki w rodzicielstwie.

Warsztaty obejmą zarówno problematykę ciąży, porodu, jako wydarzenia determinującego jakość opieki nad noworodkiem i niemowlęciem, jak również problematykę potrzeb dziecka w pierwszych tygodniach życia, jego pielęgnację oraz rozwój fizyczny, logopedyczny oraz psychomotoryczny.

Program warsztatów połączy zajęcia przygotowujące przyszłych rodziców do aktywnego i intuicyjnego porodu, z naciskiem na promowanie pełnej naturalnej bliskości z dzieckiem. Rodzicielstwo to bliskość oparta o wiedzę zrozumienia emocjonalnych i psychomotorycznych potrzeb dziecka, wagi ich adekwatnego zaspokajania, niezbędnego dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka od pierwszych chwil jego życia.

Warsztaty zostaną przygotowane z myślą o Młodych Rodzicach przy ścisłej współpracy doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin (pediatra, psycholog, położna, fizjoterapeuta, dietetyk, neurologopeda), którzy odpowiedzą na pojawiające się pytania, rozwieją wątpliwości.

Dofinansowanie: 45 000,00 zł