Od 1 grudnia 2022 roku Stowarzyszenie „Małe Rzeczy” realizuje projekt: „Weź oddech – bądź wolny od technologii”. 

Celem głównym projektu jest przetestowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych, w tym przypadku e-uzależnień (od użytkowania internetu, gier komputerowych i telefonów komórkowych) na grupie 14 osób zamieszkujących obszar objęty LSR dla LGD Inowrocław. 

Celem projektu będzie przetestowanie innowacyjnych rozwiązań w kierunku:
– kreowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia
– szeroko pojętej edukacji, niezbędna do wykształcenia właściwych postaw i zachowań
– wczesnego diagnozowania i autodiagnozowania, a także zapobiegania lub przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym
– rozwoju osobistego
– zdobycia wiedzy o sobie samym, emocjach i relacjach, a także swoich potrzebach.

Dofinansowanie: 45 000,00 zł