LGD Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 1/P1/2022/Ino

 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 17.10.2022 roku od godz. 10:00 do 28.10.2022 roku do godz. 12:00.

GENERATOR WNIOSKÓW: KLIKNIJ