LGD Inowrocław
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Działania, na które można uzyskać dofinansowanie obejmują:
Przedsięwzięcie: 2.1.1. Działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe. (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P)
– PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM
 

W dniu 28.06.2022r. wnioski przyjmowane są od godziny 10:00, natomiast w dniu 12.07.2022r. wnioski będą przyjmowane wyłącznie do godziny 12:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:
– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
– drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

Generator wniosków:

  1. Ogłoszenie 1/G/2022/Ino: WYGENERUJ WNIOSEK
LGD Inowrocław

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

6 + 13 =

newsletter