Od 1 marca 2022 roku Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka realizuje projekt: „Młodzieżowy Zakątek IV “.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 11 mieszkańców miasta Inowrocławia (dzieci i młodzieży w wieku 6/7-15 lat), zagrożonych wykluczeniem
społecznym lub ubóstwem; poprzez prowadzenie Klubu Młodzieżowego na Osiedlu Piastowskim w Inowrocławiu, w okresie 01.03.2022r. – 30.06.2022r.

Wartość dofinansowania: 49 466,40 zł
Wartość całkowita projektu: 52 159,20 zł