Od 1 marca 2022 roku Stowarzyszenie “Małe Rzeczy” realizuje projekt: „Klub Młodzieżowy Małe Rzeczy 3“.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktyw. społ. 12 os. zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ. (dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku 6-18 lat), zam. na terenie Miasta Inowrocław objętym LSR, które nie będą uczestniczyć w więcej niż 2 proj. dofinansowanych przez LGD Inowrocław w ramach naboru 1/G/2021/Ino oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 12 osób z otoczenia.

Wartość dofinansowania: 52 633,40 zł
Wartość całkowita projektu: 50 000,00 zł

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

9 + 10 =

newsletter