LGD Inowrocław

Stowarzyszenie ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na podstawie uchwały nr 3/2022 z dnia 25.03.2022 roku Zarządu Stowarzyszenia LGD Inowrocław.
Korekta dotyczy zapisów w części V. Cele i wskaźniki oraz zapisów w Załączniku nr 3 Plan Działania w LSR.

Aktualizacja obejmuje zmianę jednostki miary wskaźnika rezultatu: “liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukująca pracy po opuszczeniu programu” z przyjętej liczby osób na wskaźnik procentowy. Wskaźnik dotyczy projektów zakładających aktywizację społeczno-zawodową i jest liczony od osób biernych zawodowo objętych działaniami o charakterze zawodowym.
Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 8.04.2022 r. do godz. 14:00.
Przedstawiamy Państwu do konsultacji: proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław (do pobrania poniżej).
Konsultacji prosimy dokonać na zamieszczonym wzorze „Karty konsultacji” (do pobrania poniżej).

Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną (lgd@inowroclaw.pl) lub pocztą na adres: ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław (decyduje data wpływu do Biura LGD).

Ponadto informujemy, iż w związku z wprowadzanymi zmianami zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 29 marca br. w godz. 9:00 – 13:00 w biurze LGD przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Zapraszamy do konsultacji!

Karta Konsultacji

LSR – aktual. III 2022 – rozdz. V

LSR – Zał. 3 – akt. III 2022- korekta

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

2 + 4 =

newsletter