LGD Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 24 lutego 2022 roku o godzinie 9:00.

Spotkanie będzie prowadzone w formie hybrydowej: zarówno zdalnie przy użyciu programu MS TEAMS jak i w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Spotkanie ma na celu bieżącą analizę wdrażania, jego efektów i zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wypracowanie wniosków i rekomendacji do dalszych działań w związku z realizacją zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
Zachęcamy do udziału w warsztacie w celu wypracowania wspólnych rozwiązań oraz wymiany dobrych praktyk.

Prosimy, aby Państwo do dnia 22 lutego 2022 roku do godziny 12:00 przesłali potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie na adres mailowy: lgd@inowroclaw.pl. Osoby, które wyrażą chęć udziału w spotkaniu otrzymają na wskazany adres mailowy przewidziany program zajęć, materiały do pracy podczas warsztatu oraz link do uczestnictwa w spotkaniu. Osoby, które są zainteresowane udziałem w zajęciach w siedzibie LGD, proszone są o poinformowanie o tym fakcie Biuro LGD Inowrocław.

Serdecznie Zapraszamy