LGD Inowrocław

W związku z kwestiami formalnymi dotyczącymi zwiększenia alokacji na nabór 1/G/2021/Ino Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław wydłuża termin składania wniosków z 18.01.2022r. godz. 12:00 do 21 stycznia 2022r. godz. 12:00. Zwiększeniu ulegnie także kwota alokacji na nabór (z 363 298,61 zł do 413 083,61 zł).

W ogłoszeniu o naborze z dnia 20.12.2020r. nr 1/G/2021/Ino wprowadzono następujące zmiany:
1) „Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 413 083,61 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)”;
2) „Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 04.01.2022 roku od godz. 10:00 do 21.01.2022 roku do godz. 12:00.”;
3) „Termin, do którego można składać wnioski – 21.01.2022 r. do godz. 12:00”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie, następnie należy wygenerować i wydrukować wersję papierową wniosku o dofinansowanie, (A4-nadruk na pełnej stronie) z generatora wniosków aplikacyjnych. Wniosek
o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (dwa egzemplarze). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej oraz liczba stron).

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:
– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
– drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

LGD Inowrocław