LGD Inowrocław
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Działania, na które można uzyskać dofinansowanie obejmują:
Przedsięwzięcie: 2.1.1. Działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe. (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P)
– PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM
 

W dniu 04.01.2022r. wnioski przyjmowane są od godziny 10:00, natomiast w dniu 18.01.2022r. wnioski będą przyjmowane wyłącznie do godziny 12:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:
– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
– drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

Generator wniosków:

  1. Ogłoszenie 1/G/2021/Ino: WYGENERUJ WNIOSEK