Od 1 sierpnia 2021 roku Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka realizuje projekt: “Centrum Wspierania Rodziny”. Do projektu można zgłaszać się pod numerem telefonu 793-865-708 w godzinach 16:00-18:00.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 11 mieszkańców Inowrocławia samodzielnie wychowujących dzieci, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, poprzez prowadzenie w okresie 01.08.2021 r.-31.01.2022 r. Centrum Wspierania Rodziny w Inowrocławiu

Projekt zakłada w swojej działalności realizację działań, które mają przyczynić się do realizacji celu głównego projektu objętego grantem, w tym:
1. Indywidualne wsparcie specjalistów (psycholog, pedagog, prawnik);
2. Grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów;
3. Grupa rozwoju osobistego;
4. Trening prowadzenia gospodarstwa domowego;
5. Organizacja czasu wolnego;
6. Wykłady specjalistów, np. psychologa, pedagoga, prawnika, dla lokalnej społeczności;
7. Działania Lidera Lokalnego

Dofinansowanie: 49 044,00 zł
Kwota całkowita: 51 724,00 zł

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

11 + 6 =

newsletter