Od 1 sierpnia 2021 roku Stowarzyszenie „Małe Rzeczy” realizuje projekt: „Edukacja i integracja na obszarze LGD Inowrocław”.

Celem proj. jest podniesienie poziomu aktyw. społ.16 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., zamieszkujących na obszarze objętym LSR miasta Inowrocław, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w max. 2 proj. w ramach naboru 2/G/2021/Ino. Projekt zostanie skierowany do osób z niepełnospr. (w ramach projektu planuje się utworzenie dwóch grup uczestników: w wieku 6-18 lat oraz w wieku 18+).

Wartość dofinansowania: 47 300,00 zł
Wartość całkowita projektu: 50 108,00 zł