LGD Inowrocław

W związku z koniecznością dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) do czynników mających wpływ na jej realizację, w tym podyktowanych potrzebą wprowadzenia aktualnych zapisów wynikających z przeprowadzonych naborów wniosków oraz weryfikacji zaplanowanych w LSR działań, które z powodu pandemii COVID-19 nie mogły zostać zrealizowane, Stowarzyszenie ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na podstawie uchwały nr 8/2021 z dnia 27.05.2021 roku Zarządu Stowarzyszenia LGD Inowrocław. Korekta zapisów obejmuje: aktualny wykaz członków oraz Rady Stowarzyszenia (Część I – 3.2 Reprezentatywność LGD), korektę zapisów w części V. Cele i wskaźniki, w części VIII. Budżet, w części X. Innowacyjność, w części XI. Zintegrowanie, jak również aktualizację Załącznika nr 1 Procedura aktualizacji LSR, Załącznika nr 3 Plan Działania oraz Załącznika nr 5 Plan Komunikacji w LSR.
Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 28.09.2021 r. do godz. 16:00.
Przedstawiamy Państwu do konsultacji: proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław (do pobrania poniżej).
Konsultacji prosimy dokonać na zamieszczonym wzorze „Karty konsultacji” (do pobrania poniżej).
Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną (lgd@inowroclaw.pl) lub pocztą na adres: ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław (decyduje data wpływu do Biura LGD).

Ponadto informujemy, iż w związku z wprowadzanymi zmianami zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 15 września br. w godz. 9:00 – 13:00 w biurze LGD przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Zapraszamy do konsultacji!

LSR – aktualiz. IX 2021

karta konsultacji