Od 2 sierpnia 2021 roku Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi realizuje projekt: „Aktywni mimo ograniczeń”. Do projektu można zgłaszać się pod numerem telefonu 52-352-22-20 w dniach poniedziałek, środa, piątek,  godzinach 16:30-17:30.

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne 12 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., mieszkańców Inowrocławia z obszaru objętego Lokalną Strategią
Rozwoju LGD Inowrocław w okresie do 31.12.2021r. poprzez realizację wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, w tym: grupowych warsztatach zajęciowych z arteterapeutą, zajęciach z technologii mobilnych i mediów społecznościowych, spotkaniach tematycznych, indywidualnych konsultacjach z psychologiem, zajęciach
animacyjnych oraz evencie.

Projekt zakłada w swojej działalności realizację działań, które mają przyczynić się do realizacji celu głównego projektu objętego grantem, w tym:
1. Grupowych warsztatów zajęciowych z arteterapeutą;
2. Indywidualnych konsultacji z psychologiem ;
3. Grupowych zajęciach z technologii mobilnych i mediów społecznościowych;
4. Grupowych spotkań tematycznych-prelekcje;
5. Spotkania o różnorodnej tematyce;
6. Wyjścia animacyjne.

Dofinansowanie:50 000,00 zł
Kwota całkowita: 52 704,00 zł