Od 1 sierpnia 2021 roku Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka realizuje projekt: “Centrum Wspierania Rodziny”. Do projektu można zgłaszać się pod numerem telefonu 793-865-708 w godzinach 16:00-18:00.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 11 mieszkańców Inowrocławia samodzielnie wychowujących dzieci, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, poprzez prowadzenie w okresie 01.08.2021 r.-31.01.2022 r. Centrum Wspierania Rodziny w Inowrocławiu

Projekt zakłada w swojej działalności realizację działań, które mają przyczynić się do realizacji celu głównego projektu objętego grantem, w tym:
1. Indywidualne wsparcie specjalistów (psycholog, pedagog, prawnik);
2. Grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów;
3. Grupa rozwoju osobistego;
4. Trening prowadzenia gospodarstwa domowego;
5. Organizacja czasu wolnego;
6. Wykłady specjalistów, np. psychologa, pedagoga, prawnika, dla lokalnej społeczności;
7. Działania Lidera Lokalnego

Dofinansowanie: 49 044,00 zł
Kwota całkowita: 51 724,00 zł