Od 1 sierpnia 2021 roku Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna Zbór Kościół DROGA w Inowrocławiu realizuje projekt: “AZYMUT”. Do projektu można zgłaszać się pod numerem telefonu 607-051-084 w godzinach 15:00-18:00.     

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społ. 12 mieszkańców Inowrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, przy wsparciu osób z otoczenia i Lidera lokalnego oraz poprzez prowadzenie na terenie Inowrocławia, w okresie 01.08.2021 r.-31.01.2022 r. Centrum Rozwoju AZYMUT. 

Projekt zakłada w swojej działalności realizację działań, które mają przyczynić się do realizacji celu głównego projektu objętego grantem, w tym:
1. Indywidualne wsparcie pedagog;
2. Sobotni Azymut u z wykorzystaniem różnych formy aktywności np. podchodów, gry terenowej, nordic walkingu;
3. Sekcja „Szlachetne zdrowie” z zakresu pierwszej pomocy przedmedyczne, związane z zielarstwem, przeznaczone na „zdrowe gotowanie”;
4. . Sekcja „Puszczaństwo i sport” – zajęcia z gimnastyki, spotkania dotyczące teorii zajęć w terenie;
5. Sekcja „DIY i recykling”;
6. Sekcja Gier Planszowych;
7. Sekcja Komputerowa;
8. Udział lidera lokalnego. 

Dofinansowanie: 49 436,00 zł
Kwota całkowita: 52 136,00 zł